CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Grafika zawierająca zdjęcie młodzieży siedzącej na sali wykładowej i informacje zawarte również w artykule

„Forum Maturzysty. Matura krok PO kroku” – to nowa i wręcz obowiązkowa propozycja Politechniki Opolskiej dla przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

- Przed uczniami klas maturalnych szereg wyzwań. Przygotowują się do pierwszego, tak ważnego egzaminu w ich życiu, zwanego popularnie egzaminem dojrzałości. Nim jednak do niego przystąpią, muszą wybrać przedmioty, które z kolei będą kluczowe przy dalszej drodze edukacji, wyborze kierunku studiów. Chcemy im w tym pomóc - dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.
27 września na Politechnice Opolskiej odbędzie się po raz pierwszy Forum Maturzysty. Matura krok po kroku. W jednym miejscu maturzyści będą mogli wysłuchać ekspertów posiadających olbrzymie doświadczenie i niezbędną wiedzę na temat egzaminów maturalnych. To idealna okazja, żeby porozmawiać z tymi, którzy zajmują się przeprowadzaniem i sprawdzaniem egzaminów maturalnych. O tym, jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii czy języka polskiego opowiedzą bowiem eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
- Ale to nie wszystko. Na odwiedzających forum czekają stanowiska z ofertą dydaktyczną Politechniki Opolskiej. Chcemy przekonać młodych ludzi, że czasy wyjeżdżania za dobrym wykształceniem i dyplomem wyróżniającym się na rynku pracy już się skończyły. Politechnika gwarantuje nie tylko dyplom uznawany przez pracodawców, ale także angaż. Z badań naszego Akademickiego Biura Karier wynika, że po roku od ukończenia studiów niemal 90% absolwentów jest zatrudnionych lub prowadzi działalność gospodarczą, ponad 70% osób wykonuje pracę zgodną z wykształceniem zdobytym na Politechnice Opolskiej.  Dodam, że więcej niż 80% studentów podejmuje swoją pierwszą pracę jeszcze w trakcie studiów, ponad połowa z nich pracuje zgodnie z wykształceniem zdobywanym na Politechnice Opolskiej – wylicza  dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.
Forum Maturzysty odbędzie się we wtorek, 27 września w godz. 8.50-14.00, w budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 16.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI I REZERWACJA MIEJSC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

godzina

Aula A

sala B

sala C

8.50-9.00

Powitanie

-

-

9.00-9.45

Jak przygotować się do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego? – Beata Kwapińska, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii? – Beata Pawlikowska, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego?  Małgorzata Wieruszewska, OKE

10.00-10.45

Przygotowujemy się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki –Mieczysław Fałat, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii?  Marek Pietruszka, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii? – dr Michał Kobyłka, OKE

11.00-11.45

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego?  Małgorzata Wieruszewska, OKE

Jak przygotować się do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego? – Beata Kwapińska, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii? – Beata Pawlikowska, OKE

12.00-12.45

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii? – dr Michał Kobyłka, OKE

Przygotowujemy się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki –Mieczysław Fałat, OKE

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii?  Marek Pietruszka, OKE

13.00-13.30/45

Jak nie zdać egzaminu maturalnego z matematyki? –  Maria Romanowska, MCWE

Studiować, pracować i nie zwariować

Ewa Gala, Daria Kowal, Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej

Problemy w nauce języka obcego

Magdalena Dolińska, dyrektor Centrum Językowego Politechniki Opolskiej

 

Regulamin 

„Forum Maturzysty. Matura krok PO kroku”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem „Forum Maturzysty. Matura krok PO kroku”, zwanego dalej Forum, jest Dział Promocji, Komunikacji i Kultury Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Organizatorem, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, Opolskim Kuratorem Oświaty w Opolu i Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.
 2. Forum odbędzie się 27 września 2022 r., w godzinach: 8.50 – 14.00, w Zespole Dydaktycznym „Łącznik” Politechniki Opolskiej, w Opolu, ul. Mikołajczyka 16.
 3. Celem Forum jest wspieranie maturzystów w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości oraz pomoc w decyzjach edukacyjnych po ukończeniu szkoły średniej.
 4. Regulamin Forum, dalej zwany Regulaminem, obowiązuje wszystkich uczestników Forum.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Forum
 1. Uczestnikami Forum mogą być uczniowie szkół średnich wraz z opiekunami oraz studenci i absolwenci, zaproszeniu goście oraz wystawcy.
 2. Wystawcami Forum mogą być koła naukowe, wydziały i inne jednostki organizacyjne Politechniki Opolskiej w Opolu oraz zaproszone instytucje.
 3. Każdy uczestnik Forum zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, przed dokonaniem rejestracji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i działania prowadzone przez wystawców w trakcie Forum.
 5. Podczas Forum zabrania się sprzedaży jakichkolwiek produktów.
 6. Każdy uczestnik Forum zobowiązany jest do udziału w Forum w sposób nieutrudniający udziału pozostałym uczestnikom, odwiedzającym oraz innym osobom. Udział w Forum powinien odbywać się z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad uczestnictwa w wydarzeniach publicznych.
 7. Podczas Forum zabrania się publikowania i komunikowania treści i materiałów wulgarnych, niecenzuralnych, godzących w dobre imię innych osób i podmiotów oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.
 8. Uczestnik Forum może zostać wykluczony z udziału w Forum w przypadku naruszenia określonych w Regulaminie zasad uczestnictwa w Forum.
 • 3. Rejestracja.

1. Udział uczestników w Forum wymaga rejestracji i jest bezpłatny.

2. Rejestracja jest dwuetapowa: zgłoszenie przez opiekuna uczestników, przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i potwierdzenie Organizatora.

3. Mail rejestracyjny udziału w Forum musi zawierać: nazwę szkoły (instyyucji), dane kontaktowe opiekuna (tel., e-mail), liczbę osób wraz z opiekunem, wybrane tematy oraz godziny wykładów, którymi uczestnicy są zainteresowani.

4. Organizator przyjmuje zgłoszenia od dnia 14 września 2022 r. do wyczerpania miejsc, nie później niż do godz. 12.00, w dniu 26 września 2022 r. W razie rezygnacji z udziału w Forum należy powiadomić o tym Organizatora, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefon: 77 449 127.

 • 4. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunek
 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Forum jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji Forum. Danymi osobowymi są, w szczególności: imiona, nazwisko, wizerunek, adres skrzynki elektronicznej, nr telefonu i wykaz wydarzeń, w jakich uczestnik wziął udział.
 2. Poprzez rejestrację uczestnik Forum wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, przez Politechnikę Opolską, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Forum.
 3. Wyrażenie zgody przez uczestnika Forum jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Forum. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych będzie następować w szczególności w zakresie rejestracji, obsługi i realizacji Forum, a także transmisji i utrwalania przebiegu Forum oraz przechowywania i wyświetlania zapisu audio-wideo, a także jego obróbki lub innej modyfikacji.
 4. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, 45-758, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnik Forum ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Dane osobowe uczestników Forum będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia Forum lub do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu Forum oraz do wykorzystania materiałów zamieszczonych przez uczestników w czatach publicznych do celów promocyjnych Politechniki Opolskiej w Opolu.
 7. Wypełniając formularz rejestracji uczestnik Forum wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w postaci: zdjęcia, głosu, obrazu z kamery i wiadomości na czatach publicznych), jako uczestnika Forum, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przyjmuję do wiadomości, że będą one wykorzystane wyłącznie w celu podsumowania realizacji i promocji działań Politechniki Opolskiej w Opolu.
 8. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na rejestrację i utrwalanie jego wizerunku, o którym mowa w ust. 7.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe przed, po i w czasie trwania Forum, spowodowane przez uczestników Forum lub osoby trzecie.
 2. Każdy uczestnik i wystawca biorący udział w Forum obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, sprzęt i inne przedmioty przed szkodami i ubytkami.
 3. Przyjęcie warunków Regulaminu następuje z chwilą zgłoszenia udziału w Forum.
 4. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora oraz dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w Opolu, ul. Prószkowska 76, budynek nr 5, pokój nr 307.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora i obowiązuje od chwili jej zamieszczenia. Dalsze udział w Forum, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.
 7. Rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne, uczestnikom Forum nie przysługuje prawo odwołania się.
 8. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Forum.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje Rektor Politechniki Opolskiej.
Media społecznościowe Politechniki Opolskiej