Regulamin Konkursu Walentynkowego
„We dwoje w Politechnice Opolskiej 2019”

 

 • § 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Walentynkowym „We dwoje w Politechnice Opolskiej 2019”, zwanym dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758, przy ul. Prószkowskiej 76.
 3. Konkurs jest rozgrywany wyłącznie na Facebook’u na fanpage’u Politechniki Opolskiej pod adresem https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska, zwanym dalej fanpage.
 4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia pary.
 5. Celem Konkursu jest pokazanie, że studia to nie tylko nauka, ale również czas zawierania znajomości i budowania relacji.
 6. Sponsorem nagród są: Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k., Bus Centrum, Stowarzyszenie „OKS Odra” Opole.
 7. Czas trwania Konkursu: od 4 lutego 2019 r. do 2 marca 2019 r.
 • § 2.

Uczestnicy Konkursu

 1. Minimum jedna osoba w parze konkursowej musi być studentem I lub II stopnia studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych lub doktorantem w Politechniki Opolskiej.
 2. Maksymalnie jedna osoba w parze konkursowej może być słuchaczem studiów podyplomowych lub absolwentem Politechniki Opolskiej.
 3. Jedna osoba w parze konkursowej może też być pełnoletnim uczniem/uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Politechnikę Opolską nadesłanych materiałów wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy studiów bądź nazwy szkoły ponadgimnazjalnej Uczestnika/-ów Konkursu do celów promocyjnych.
 • § 3.

Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać własne, artystyczne zdjęcie przedstawiające zgłaszaną parę wraz z następującymi informacjami:
 • imię i nazwisko obu osób widniejących na zdjęciu,
 • forma i kierunek kształcenia, nr albumu (dot. studentów i doktorantów, absolwenci – tylko kierunek), bądź nazwa szkoły ponadgimnazjalnej,
 • numery telefonów kontaktowych zgłaszanych osób,
 • informacja o treści: „Zapoznaliśmy się i zgadzamy się z Regulaminem Konkursu Walentynkowego „We dwoje w Politechnice Opolskiej 2019”

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 13.00.

 1. Jedna para może przesłać tylko jedno zgłoszenie - jedno zdjęcie.
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej może być zrobione dowolną techniką, ale jego jakość i wykonanie powinny pozwolić na rozpoznanie przedstawionych postaci oraz publikację na portalu facebook.com (w formacie JPEG, w standardzie kolorów RGB).
 3. Nie można wysyłać zgłoszeń w cudzym imieniu.
 4. Nie można wysyłać tych samych zdjęć, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.
 5. Zdjęcia wszystkich uczestników Konkursu będą opublikowane w jednym poście
  wg kolejności zgłoszeń.
 6. Wygrywa ta para, która zbierze pod swoim zdjęciem największą ilość komentarzy
  o treści: ”We dwoje w Politechnice Opolskiej 2019” (dopuszczalne są niewielkie różnice w zapisie, np. drobne literówki, które nie zmienią sensu zdania – Komisja zdecyduje
  o ważności oddanego głosu). Werdykt potwierdzi oficjalny komunikat na fanpage’u.
 7. Głosować może każdy użytkownik portalu facebook.com.
 8. Głosować można w terminie od 19 lutego 2019 r. (dzień publikacji postu ze zdjęciami na fanpage’u) do 25 lutego 2019 r. (do godz. 24.00).
 9. Użytkownik może zagłosować (dodać komentarz) na więcej niż jedno zdjęcie.
 10. Użytkownik pod danym zdjęciem może zagłosować (dodać komentarz) tylko jeden raz.
 11. Liczone będą wyłącznie głosy (komentarze) oddane na fanpage’u. Głosy oddane pod udostępnionym postem na innych profilach nie będą liczone.
 12. Zabrania się wykorzystywania materiałów, do których prawa są w posiadaniu innych osób i podmiotów niż Uczestnik Konkursu oraz publikowania treści i materiałów wulgarnych, niecenzuralnych, godzących w dobre imię innych osób i podmiotów oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści niezgodnych z regulaminem.
 • § 4.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, składająca się z trzech pracowników Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej.
 2. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego podliczenia głosów i wyłonienia Zwycięzców Konkursu, tj. 3 par, które otrzymają największą liczbę głosów.
 3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u oraz na stronie promocja.po.opole.pl w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia głosowania.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych w ramach Konkursu materiałów, imion, nazwisk i informacji o Uczestnikach Konkursu i Zwycięzcy Konkursu oraz do umieszczania tych informacji w działaniach promocyjnych Politechniki Opolskiej.
 7. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu kompleksowej organizacji konkursu walentynkowego „We dwoje w Politechnice Opolskiej 2019”. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres roku akademickiego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 • § 5.

Nagrody

 1. Nagrody:
  1. voucher na korzystanie podczas jednego weekendu z samochodu z pełnym bakiem paliwa – o wartości 200,00 zł brutto
  2. voucher na kolację dla dwojga w Restauracji Venezia w Opolu – o wartości 200,00 zł brutto;
  3. voucher na 2 bilety VIP na wybrany mecz Odry Opole rozgrywany u siebie
   w ramach rozgrywek Fortuna 1 Liga lub Pucharu Polski na sezonu 2018/2019 oraz 2 zestawy klubowych gadżetów – o łącznej wartości 200,00 zł brutto.
 2. Zwycięska para wybiera jedną z nagród a), b) lub c), druga para wybiera nagrodę z dwóch pozostałych, trzecia otrzymuje nagrodę, która pozostała.
 3. Przynajmniej jedna osoba w nagrodzonej parze konkursowej, która wybrała voucher na samochód, nagrodę a) - musi posiadać ważny dokument prawa jazdy.
 4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo zwycięzcy do nagrody wygasa.
 6. Datę i godzinę kolacji nagrodzona para ustala bezpośrednio z Restauracją Venezia.
 7. Voucher na samochód na weekend można zrealizować po uprzednim ustaleniu terminu
  z Kierownikiem Salonu SEAT LELLEK OPOLE.
 8. Termin wybranego meczu Odry Opole należy ustalać bezpośrednio z Klubem.
 • § 6.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage’u i na stronie internetowej promocja.po.opole.pl oraz w Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej - ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, budynek nr 5, pokój 306.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w § 1 pkt 7
  i § 3 pkt 1 i 9.
 4. Organizator może wykluczyć uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody, a także za treści publikowane przez uczestników Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.