CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Kamila Mizerna, doktorantka IV roku  studiów III stopnia na kierunku budowa i eksploatacja maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym, otrzymała stypendium naukowe Marszałka Województwa Opolskiego.

 Pani Kamila realizuje pracę doktorską pt... Więcej na

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej