Niezmiernie miło nam poinformować, że dr inż. Marta Kurek z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego otrzymała Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka za indywidualną monografię z zakresu prognozowania trwałości zmęczeniowej materiałów przy zginaniu ze skręcaniem.

 

Nagroda została wręczona na zebraniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, które odbyło się 2 czerwca w Warszawie.

Więcej