CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

 Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu z okazji Piastonaliów

 §1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu z okazji Piastonaliów, zwanego dalej konkursem jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu z okazji Piastonaliów, zwanego dalej Regulaminem.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Serwis Facebook.com nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem konkursu. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci Organizatora.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r.

4. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem fanpage, na portalu społecznościowym Facebook,
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska.

§3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod konkursowym postem zdjęcia z tegorocznych Piastonaliów na Politechnice Opolskiej.

2. Każdy uczestnik w konkursie może zgłosić tylko jedno zdjęcie.


3. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, każda z nich to pakiet gadżetów RMF MAXX i Organizatora.


4. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane na podstawie największej ilości reakcji na zdjęcia


5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na portalu Facebook.


6. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do poszanowanie obowiązującego prawa i zachowania kultury wypowiedzi.


7. Rozwiązania konkursowe zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne zdjęcia i obraźliwe słowa będą usuwane przez Organizatora i nie wezmą udziału w konkursie.

§4. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców konkursu na fanpage.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane osobowe podane przez uczestników konkursu, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą zidentyfikowanie uczestnika i poinformowanie go o przyznaniu nagrody.


3. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, prób wpływania na
wyłonienie zwycięzców konkursu w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu.

§5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs na Facebooku z okazji Piastonaliów”.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni od daty wpływu reklamacji.

§6. Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Politechnika Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Organizatora.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym przyznania nagród i ogłoszenia informacji o zwycięzcach konkursu, a także przechowywane do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej