CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

 

273001524 5124396190903958 8406572890438444297 n

 

Regulamin

konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, zwanego dalej konkursem jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, zwana dalej Organizatorem.  

2. Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, zwanego dalej Regulaminem.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Serwis Facebook.com nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem konkursu. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci Organizatora.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Konkurs odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r.

8. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem fanpage, na portalu społecznościowym Facebook,
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Najbardziej smakuje mi pizza z …… …………………………..”.

10. Każdy uczestnik w konkursie może zgłosić tylko jedną propozycję rozwiązania zadania konkursowego.


11. W konkursie zostaną przyznane, następujące nagrody:

1) pierwsze miejsce - voucher o wartości 150,00 zł,

2) drugie miejsce - voucher o wartości 100,00 zł,

3) trzecie miejsce - voucher o wartości 50,00 zł

- do wykorzystania w pizzerii „Dlaczego nie”.


12. Zwycięskie rozwiązania konkursowe zostaną wybrane na podstawie największej ilości reakcji.


13. Zwycięzca i laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na portalu Facebook.


14. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do poszanowanie obowiązującego prawa i zachowania kultury wypowiedzi.


15. Rozwiązania konkursowe zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne i obraźliwe słowa będą usuwane przez Organizatora i nie wezmą udziału w konkursie.

Nagroda

16. Zwycięzca konkursu oraz laureaci, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w konkursie, w przesłanej wiadomości elektronicznej otrzymają kod uprawniający do nagrody w konkursie.


17. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy i laureatów konkursu na fanpage.


18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestników konkursu, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie go o przyznaniu nagrody.


19. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, prób wpływania na
wyłonienie zwycięzcy i laureatów konkursu w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu.

Reklamacje

20. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs na Facebooku z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy”.

22. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni od daty wpływu reklamacji.

Obowiązek informacyjny

23. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Politechnika Opolska w Opolu, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

24. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Organizatora.

25. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym przyznania nagród i ogłoszenia informacji o zwycięzcy i laureatach konkursu, a także przechowywane do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.


27. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na fanpage Organizatora.

29. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej